Innoventi gjør deg attraktiv og relevant gjennom strategi, design og kommunikasjon.

post@innoventi.no (+47) 37 00 48 00

Blogg

April 25, 2019

På rett vei

Det er stadig nedslående artikler om tap av biologisk mangfold og dystre utsikter om utslipp. Da er...

November 02, 2018

Få bærekraft til å skje!

Vi kan ikke fortsette som før. Vi må ta ansvar for framtiden og ta bærekraftsmålene på alvor...

October 24, 2018

Grønne muligheter - bli kjent med Petter

De neste tiårene står Norge og Sørlandet overfor store omstillinger. “Det grønne skiftet” skal gå fra å...