Varmere klima, tøffere tider

Klimaet blir varmere, og fjellfolk må tilpasse seg raskt. Nettstedet Resilient Mountain Solutions viser hvordan.

Kunde

Grid Arendal (FN)

År

2022

Tjenester

Webdesign Illustrasjon Utvikling Tekst

Varmere klima, tøffere tider

Klimaet blir varmere, og fjellfolk må tilpasse seg raskt. Nettstedet Resilient Mountain Solutions viser hvordan.

Kunde

Grid Arendal (FN)

År

2022

Tjenester

Webdesign Illustrasjon Utvikling Tekst

Varmere klima, tøffere tider

Klimaet blir varmere, og fjellfolk må tilpasse seg raskt. Nettstedet Resilient Mountain Solutions viser hvordan.

Kunde

Grid Arendal (FN)

År

2022

Tjenester

Webdesign Illustrasjon Utvikling Tekst

Mer flom, mer tørke – klimaendringer er ekstra utfordrende høyt til fjells. Nettstedet Resilient Mountain Solutions viser løsninger som hjelper lokalsamfunn i fjellområder å takle endringer i økonomi, klima og miljø.

Løsningene er enkle og rimelige, og utviklet av innbyggere Hindu Kush i samarbeid med FN. Hindu Kush er et fjellområde mellom India, Kina og Pakistan, men løsningene kan brukes av fjellboere uansett hvor de bor.

Hjemmesiden viser et panoramalandskap med innganger til de forskjellige løsningene. Illustrasjonene er inspirert av farger, natur og tekstiler fra regionen. Det gir dem troverdighet: løsningene er laget og brukt av folk som faktisk lever i fjellet.

Den abstrakte stilen formidler at løsningene kan brukes overalt, ikke bare i Himalaya.

Løsningene er beskrevet med bilder, video og tekst. Bønder og andre som har prøvd løsningene er intervjuet og deler sine erfaringer.

Felles beitemarker

Lagring av vann

Felles beitemarker

Lagring av vann

Håndering av vårflom

Varsling av skogbrann

Håndering av vårflom

Varsling av skogbrannVil du vite mer?

Snakk med Alexander.

Alexander Fjelldal

Kreativ leder

Vil du vite mer?

Snakk med Alexander.

Alexander Fjelldal

Kreativ leder