Universitetet i Agder

Ny visuell identitet samler Universitetet i Agder til én tydelig merkevare.

Kunde

Universitetet i Agder

Tjenester

Strategi Visuell identitet Logodesign Prosjektledelse

År

2020

Universitetet i Agder

Ny visuell identitet samler Universitetet i Agder til én tydelig merkevare.

Kunde

Universitetet i Agder

Tjenester

Strategi Visuell identitet Logodesign Prosjektledelse

År

2020

Universitetet i Agder

Ny visuell identitet samler Universitetet i Agder til én tydelig merkevare.

Kunde

Universitetet i Agder

Tjenester

Strategi Visuell identitet Logodesign Prosjektledelse

År

2020

Bakgrunn

UiA (Universitetet i Agder) ønsket å modernisere sitt visuelle uttrykk for å bedre formidle visjonen "Samskaping av kunnskap".

Uia samarbeider tett med næringsliv og offentlig sektor på Sørlandet for å utvikle kunnskap og teknologi. Denne åpne holdningen er en viktig del av UiAs rolle.

Bakgrunn

UiA (Universitetet i Agder) ønsket å modernisere sitt visuelle uttrykk for å bedre formidle visjonen "Samskaping av kunnskap".

Uia samarbeider tett med næringsliv og offentlig sektor på Sørlandet for å utvikle kunnskap og teknologi. Denne åpne holdningen er en viktig del av UiAs rolle.

Bakgrunn

UiA (Universitetet i Agder) ønsket å modernisere sitt visuelle uttrykk for å bedre formidle visjonen "Samskaping av kunnskap".

Uia samarbeider tett med næringsliv og offentlig sektor på Sørlandet for å utvikle kunnskap og teknologi. Denne åpne holdningen er en viktig del av UiAs rolle.

Utfordring

Det visuell uttrykket til UiA har vært fragmentert. Forskningsentre, prosjekter og program har hatt egne visuelle uttrykk, og ikke bidratt til å bygge opp UiA som merkevare.

Universitetet trengte en visuell identitet som gjør merkevaren gjenkjennelig uansett hvilken del av organisasjonen som bruker den.

Dessuten må den fungere på digitale flater og sosiale medier som er kommet til siden universitetet ble etablert i 2007.

Utfordring

Det visuell uttrykket til UiA har vært fragmentert. Forskningsentre, prosjekter og program har hatt egne visuelle uttrykk, og ikke bidratt til å bygge opp UiA som merkevare.

Universitetet trengte en visuell identitet som gjør merkevaren gjenkjennelig uansett hvilken del av organisasjonen som bruker den.

Dessuten må den fungere på digitale flater og sosiale medier som er kommet til siden universitetet ble etablert i 2007.

Utfordring

Det visuell uttrykket til UiA har vært fragmentert. Forskningsentre, prosjekter og program har hatt egne visuelle uttrykk, og ikke bidratt til å bygge opp UiA som merkevare.

Universitetet trengte en visuell identitet som gjør merkevaren gjenkjennelig uansett hvilken del av organisasjonen som bruker den.

Dessuten må den fungere på digitale flater og sosiale medier som er kommet til siden universitetet ble etablert i 2007.

Innoventi og UiA involverte over tredve deltakere i workshops for å samle innsikt og tanker.

Den nye visuelle identiteten fokuser på "åpenhet" som stikkord. Logoe er forenklet: motivet med bølge og søyle er beholdt, men formen åpnet opp og modernisert.

Navnet har også blitt forenklet. Alle nye logoer blir bruker UiA i stedet for det fulle navnet. Dermed kaller universitetet seg det samme som studenter, ansatte og media alltid har kalt det.

Innoventi og UiA involverte over tredve deltakere i workshops for å samle innsikt og tanker.

Den nye visuelle identiteten fokuser på "åpenhet" som stikkord. Logoe er forenklet: motivet med bølge og søyle er beholdt, men formen åpnet opp og modernisert.

Navnet har også blitt forenklet. Alle nye logoer blir bruker UiA i stedet for det fulle navnet. Dermed kaller universitetet seg det samme som studenter, ansatte og media alltid har kalt det.

Innoventi og UiA involverte over tredve deltakere i workshops for å samle innsikt og tanker.

Den nye visuelle identiteten fokuser på "åpenhet" som stikkord og forenkler den gamle logoen.

I tillegg bruker universitetet nå UiA som navn, som allerede var i bruk av studenter, ansatte og media.

En enhetlig visuell identitet bygger opp en mangfoldig merkevare på tvers av organisjonen. UiA blir en tydelig avsender, og attraktiv for studenter, ansatte og samarbeidspartnere.

En enhetlig visuell identitet bygger opp en mangfoldig merkevare på tvers av organisjonen. UiA blir en tydelig avsender, og attraktiv for studenter, ansatte og samarbeidspartnere.

En enhetlig visuell identitet bygger opp en mangfoldig merkevare på tvers av organisjonen. UiA blir en tydelig avsender, og attraktiv for studenter, ansatte og samarbeidspartnere.

Enkel typografi, stram fargepallett og klare designprinsipper er grunnlaget for UiAs visuelle identitet. De gjør det enkelt å bygge en gjenkjennelig merkevare på mange forskjellige flater.

Enkel typografi, stram fargepallett og klare designprinsipper er grunnlaget for UiAs visuelle identitet. De gjør det enkelt å bygge en gjenkjennelig merkevare på mange forskjellige flater.

Enkel typografi, stram fargepallett og klare designprinsipper er grunnlaget for UiAs visuelle identitet. De gjør det enkelt å bygge en gjenkjennelig merkevare på mange forskjellige flater.

Ikonene plukker opp åpenheten og formspråket til logoen.

Ikonene plukker opp åpenheten og formspråket til logoen.

Ikonene plukker opp åpenheten og formspråket til logoen.

Innoventi stiller de riktige spørsmålene, og viser forståelse for en stor institusjon med mange meninger.

Thomas E. Fiskå

Koordinator grafisk design

UiA

Innoventi stiller de riktige spørsmålene, og viser forståelse for en stor institusjon med mange meninger.

Thomas E. Fiskå

Koordinator grafisk design

UiA

Innoventi stiller de riktige spørsmålene, og viser forståelse for en stor institusjon med mange meninger.

Thomas E. Fiskå

Koordinator grafisk design

UiA

Resultater

Enhetlig visuell profil på tvers av organisasjon og flater

Universitetet omtaler seg selv som UiA

Enkle og tydelige virkemidler

Resultater

Enhetlig visuell profil på tvers av organisasjon og flater

Universitetet omtaler seg selv som UiA

Enkle og tydelige virkemidler

Resultater

Enhetlig visuell profil på tvers av organisasjon og flater

Universitetet omtaler seg selv som UiA

Enkle og tydelige virkemidler

Åpenhet er lett å kjenne igjen i kommunikasjon fra UiA. Utfallende bilder og fargeflater åpner designet mot omverdenen.

Åpenhet er lett å kjenne igjen i kommunikasjon fra UiA. Utfallende bilder og fargeflater åpner designet mot omverdenen.

Åpenhet er lett å kjenne igjen i kommunikasjon fra UiA. Utfallende bilder og fargeflater åpner designet mot omverdenen.

Åpenhet er er også illustrert av et fritt mønster, der logoen er brutt opp i mindre deler. Delene kommer sammen og skaper en større helhet.

Åpenhet er er også illustrert av et fritt mønster, der logoen er brutt opp i mindre deler. Delene kommer sammen og skaper en større helhet.

Åpenhet er er også illustrert av et fritt mønster, der logoen er brutt opp i mindre deler. Delene kommer sammen og skaper en større helhet.

Vil du vite mer?

Snakk med Ståle.

Ståle Almenning

Rådgiver

Vil du vite mer?

Snakk med Ståle.

Ståle Almenning

Rådgiver

Vil du vite mer?

Snakk med Ståle.

Ståle Almenning

Rådgiver