Snur planprosessen på hodet

Arendal Kommune

Hva skal til for å engasjere innbyggerne helt i starten av en områdeutvikling? Arendal kommune vil videreutvikle et attraktivt bomiljø i Kilsund med nye tomter for tilflyttere.

Kilsund Gruppe Ute@1920W

Tettstedet Kilsund er en perle langs Sørlandsleia. Likevel har det de siste 10 årene vært synkende elevtall ved skolen. Det er et sterkt lokalt engasjement for å snu denne trenden gjennom å gjøre det attraktivt for barnefamilier å bosette seg i Kilsund.

Kilsund Avis Oppslag@1916W

I et samarbeid mellom kommunen, Innoventi og lokale ildsjeler, ble det lagt en plan for å utløse positivt engasjement rundt boligutvikling i Kilsund.

Arbeidsgruppa satt tidlig opp et mål om å avdekke 10 attraktive tomter for helårsboliger i gangavstand fra Kilsund sentrum.

Kilsund Collage Amfi Og Gruppediskusjon@1920

Gangen i områdeutvikling er ofte slik at kommunen lager et forslag som blir sendt på høring. Nå snur kommunen prosessen på hodet, og startere planarbeidet med å spørre innbyggerne om råd.

Gjennom digitale spørreundersøkelser, kartplotting, folkemøte, workshop, befaringer og lokal mobilisering, ble innbyggerne involvert i den fremtidige boligutviklingen i Kilsund.

Kilsund Gruppediskusjon Tett@1920W

Det kom inn mer enn 200 unike svar i den digitale innbyggerundersøkelsen, og mer enn 130 svar i en digital kartundersøkelse med konkrete forslag til lokalisering av nye tomter og friarealer, samt områder som bør bevares. I folkemøtet møtte det opp mer enn 100 personer, som gjennom gruppearbeid stemte frem de mest attraktive tomtene. Det var befaringer rett etter møtet.

Kilsund Hender@1916W

Vi har ambisjoner om dette skal være en prosess der innbyggerinvolvering utgjør startpunktet for hele planarbeidet

— Kristin Fløystad, Plansjef Arendal kommune

Vår leveranse

  • Prosjektledelse
  • Mediehåndtering
  • Strategisk rådgivning
  • Digital spørreundersøkelse
  • Digital kartundersøkelse
  • Folkemøte med workshops

Flere prosjekter