Redesign av Norsal

GC Rieber Salt relanserer merkevaren Norsal internasjonalt.

Kunde

GC Rieber Salt

Tjenester

Strategi Utvikling av navn Visuell identitet Emballasjedesign

År

2021

Redesign av Norsal

GC Rieber Salt relanserer merkevaren Norsal internasjonalt.

Kunde

GC Rieber Salt

Tjenester

Strategi Utvikling av navn Visuell identitet Emballasjedesign

År

2021

Redesign av Norsal

GC Rieber Salt relanserer merkevaren Norsal internasjonalt.

Kunde

GC Rieber Salt

Tjenester

Strategi Utvikling av navn Visuell identitet Emballasjedesign

År

2021

Bakgrunn

GC Rieber Salt har over 100 års fartstid som leverandør av salt i Norge. Norsal er GC Rieber Salts nye merkevare rettet mot mat- og fiskeindustrien utenfor Norge

Bakgrunn

GC Rieber Salt har over 100 års fartstid som leverandør av salt i Norge. Norsal er GC Rieber Salts nye merkevare rettet mot mat- og fiskeindustrien utenfor Norge

Bakgrunn

GC Rieber Salt har over 100 års fartstid som leverandør av salt i Norge. Norsal er GC Rieber Salts nye merkevare rettet mot mat- og fiskeindustrien utenfor Norge

Utfordring

Den visuelle identiteten for Norsal skal kommunisere troverdigheten til GC Rieber Salt. Den skal appellere til internasjonale kunder innen matproduksjon.

Designet og navnet skal vise at produktene er ment for fiske- og matindustri, og skille dem fra GC Rieber Salts produkter for vei, industri og landbruk.

GC Rieber Salts norske tilhørighet er attraktiv for kundene, og må brukes for å posisjonere Norsal.

Utfordring

Den visuelle identiteten for Norsal skal kommunisere troverdigheten til GC Rieber Salt. Den skal appellere til internasjonale kunder innen matproduksjon.

Designet og navnet skal vise at produktene er ment for fiske- og matindustri, og skille dem fra GC Rieber Salts produkter for vei, industri og landbruk.

GC Rieber Salts norske tilhørighet er attraktiv for kundene, og må brukes for å posisjonere Norsal.

Utfordring

Den visuelle identiteten for Norsal skal kommunisere troverdigheten til GC Rieber Salt. Den skal appellere til internasjonale kunder innen matproduksjon.

Designet og navnet skal vise at produktene er ment for fiske- og matindustri, og skille dem fra GC Rieber Salts produkter for vei, industri og landbruk.

GC Rieber Salts norske tilhørighet er attraktiv for kundene, og må brukes for å posisjonere Norsal.

Løsning

Navn og design bygger på renheten i produktet og enkelheten i skandinaviske designtradisjoner.

Klare, kjølige farger assosierer til kjølig klima og og hav.

Stiliserte motiver reflekterer produktenes naturlig opphav i sjø og fjell.

Enkle, beskrivende produktnavn er lette å forstå på tvers av språk.

Løsning

Navn og design bygger på renheten i produktet og enkelheten i skandinaviske designtradisjoner.

Klare, kjølige farger assosierer til kjølig klima og og hav.

Stiliserte motiver reflekterer produktenes naturlig opphav i sjø og fjell.

Enkle, beskrivende produktnavn er lette å forstå på tvers av språk.

Løsning

Navn og design bygger på renheten i produktet og enkelheten i skandinaviske designtradisjoner.

Klare, kjølige farger assosierer til kjølig klima og og hav.

Stiliserte motiver reflekterer produktenes naturlig opphav i sjø og fjell.

Enkle, beskrivende produktnavn er lette å forstå på tvers av språk.

Resultater

Tydelig visuell identitet

Internasjonal relansering

Forenklede produktnavn

Du må kunne kjenne igjen logoen på en sekk som henger i en kran i bakgrunnen på tv-nyhetene

Per Gunnar Syrdalen

Markedsdirektør

GC Rieber Salt

Du må kunne kjenne igjen logoen på en sekk som henger i en kran i bakgrunnen på tv-nyhetene

Per Gunnar Syrdalen

Markedsdirektør

GC Rieber Salt

Du må kunne kjenne igjen logoen på en sekk som henger i en kran i bakgrunnen på tv-nyhetene

Per Gunnar Syrdalen

Markedsdirektør

GC Rieber Salt

Vil du vite mer?

Snakk med Alexander.

Alexander Fjelldal

Kreativ leder

Vil du vite mer?

Snakk med Alexander.

Alexander Fjelldal

Kreativ leder

Vil du vite mer?

Snakk med Alexander.

Alexander Fjelldal

Kreativ leder