På rett vei

World 3854016 1920

25. April 2019

Det er stadig nedslående artikler om tap av biologisk mangfold og dystre utsikter om utslipp. Da er det ekstra hyggelig å lese om et nesten samlet Europa som ligger an til å klare langt større utslippskutt enn antatt.

Helt siden Paris-avtalen ble inngått har vi i Innoventi jobbet med å få bærekraft til skje. Det gjør vi gjennom å bygge nettverk, tilegne oss ny kunnskap og dele kompetanse. Og vi jobber med små og store miljø- og klimaprosjekter. Det siste året har vi blant annet vært med på utarbeidelse av Klimaveikart Agder og nå jobber vi med å lage Arendal kommunes nye samfunnsplan basert på bærekraftsmålene.

Alle vi som engasjerer oss for en mer bærekraftig framtid føler på en stor grad av utålmodighet. Utslippskuttene går for sent, og det har tatt lang tid før vi ser tydelige resultater. Men nå ser vi konturene av mange års internasjonalt arbeid, som også Norge har forpliktet seg til. Framover skal vi alle bidra til en renere og grønne framtid.