Samlet og mangfoldig

UiA – Universitetet i Agder

Den nye identiteten forteller om et åpent, mangfoldig og samlet UiA. Et UiA som skaper kunnskap på tvers av faggrenser, sammen med landsdelen og verden.

Uia Logo@1920 1280

Sammen med universitets designavdeling, stundenter og ansatte har Innoventi utviklet en visuell identitet som vil gjøre UiA mer synlig.

Over tredve deltakere fra universitetet ble invitert til en serie workshops for å dele tanker og innsikt. Bidragene fra studenter, ansatte og ledelse sørget for at den nye identiteten kommuniserer universitetets historie og ambisjoner om å være en viktig bidragsyter i landsdelen.

På folkemunne har Universitet i Agder lenge blitt kalt UiA. Også i media og formelle sammenhenger har det blitt vanlig å benytte kortversjonen. Nå er tiden inne for å implementere UiA i den offisielle logoen.

Uia Teknologi Realfag Logo Og Bilde@1920 1280

Siden den nåværende logoen ble designet, har sosiale medier og andre kanaler kommet til. Den nye visuelle identiteten gjør det enkelt å kommuniser klart og tydelig på tvers av digitale og analoge kanaler.

Symbolet er en videreutvikling av den gamle logoen. Motivet er fremdeles en søyle som møter en bølge, men symbolet er forenklet og åpnet opp mot omgivelsene.

Uia Kunstfag Logo Og Bilde@1920 1280

Det visuell uttrykket til UiA har vært fragmentert. Sentere, prosjekter og program har hatt egne visuelle uttrykk, og UiA har vært vanskelig å kjenne igjen.

Den nye identiteten viser helheten i mangfoldet. Merkevaren UiA blir sterkere. UiA blir en tydelig avsender, og attraktiv for studenter, ansatte og samarbeidspartnere.

Uia Logo Varianter@1920 1280

Visjonen til UiA er «samskaping av kunnskap». Visjonen er illustrert av et fritt mønster, der logoen er brutt opp i mindre deler. Delene kommer sammen og skaper en større helhet.

Uia Personbil@2560 1706
Uia To Toynett@1920 1280

Alle virksomheter på UiA deler den samme logoen, fargepalletten og typografien. Bilder gir et innblikk i undervisning, forskning studentliv.

Få elementer og enkle retningslinjer legger til rette for stor fleksibilitet, uten at det går ut over gjenkjennligheten til merkevaren UiA.

Uia Layout@1920 1280
Uia Bok@1920 1280

Sammen med Innoventi fant vi gode løsninger på de største utfordringer universitet hadde med sin visuelle profil. Innoventi stilte de riktige spørsmålene, viste gode samarbeidsevner og forståelse for en stor institusjon med mange meninger.

— Thomas E. Fiskå, koordinator grafisk design, UiA

Uia Typo@1920 1280
Uia Farger@1920 1280
Uia Banner Tak@1920 1280

Vår leveranse

  • Strategi
  • Visuell identitet
  • Logodesign
  • Prosjektledelse

Flere prosjekter