Orgelmaraton 2015

Kirken i Arendal

Visuell identitet, plakater og program for Nina Irsingers verdensrekordforsøk i orgelspill i trefoldighetskirken i Arendal.

Logo Animert
Orgelmaraton Projeksjon

Tallet 60 ble projisert på plastrør (enklere enn å projisere på et kirkeorgel). Tre forskjellige bilder er grunnlaget for identiteten. Organisten spilte i seksti timer, hun fylte seksti år i løpet av forsøket, og seksti minutter av programmet var viet Earth Hour.

Projiserte Tall
Orgel 3Cover
Program Innside Flatt
Orgelmaraton Butons

Vår leveranse

  • Visuell identitet
  • Kommunikasjonsmateriell

Flere prosjekter