Event:

Kveldsmat med Svanaug Lunde

Kveldsmat Web
GÅ TIL PÅMELDING →

Tid: 12. March 2018, kl: 19 - 21
Sted: Innoventi, Torvet 1B, Arendal
Antall plasser: 30

Barn av foreldre med lav utdanning og inntekt har dårligere muligheter for å lykkes på skolen og i arbeidslivet. Men en god førskoletid i barnehagen kan rette opp skjevhetene. 

Meld deg på Kveldsmat med Svanaug Lunde

Kveldsmat er gratis. Kun 30 plasser!

Svanaug Lunde, lektor ved Universitetet i Stavanger, kommer til Innoventi for å fortelle om Lekbasert Læring. Lekbasert Læring er et forskningsbasert førskoleopplegg som dyrker barnas glede over å lære og utforske. Sammen med trygge voksne utvikler barna sosiale ferdigheter, språk og matematikk.

Slik får flest mulig barn, uansett bakgrunn, et godt utgangspunkt for skolestart.

Vi serverer hjemmebakt brød og rettferdig kaffe.

Kveldsmat er gratis. Vil du være publikum? Meld deg på nå!


Kveldsmat er en samtaleserie som løfter frem mennesker som jobber med bærekraft. Vi setter av en time til å høre på noen som har spesielt god greie på et aktuelt tema, i dialog med noen som er god til å spørre.

Samtalene blir tilgjengelig som video og podcast.

Kveldsmat er et samarbeid mellom GRID Arendal, FN-byen, Innoventi og Batfish.