Skal du lese én bok om design? Les Hitchhikers Guide to the Galaxy.

21. May 2015

Alle som kjøper, selger og lager design burde lese science-fiction-klassikeren fra søttitallet. 

I boken «Hitchhikers Guide to the Galaxy» blir noen romvesener lei av menneskenes mas om meningen med livet, og bestemmer seg for å finne svaret en gang for alle. De bygger en gigantisk datamaskin, «Deep Thought». Deep Thought får oppgaven: finn svaret på livet, universet — alt!

BBC lagde en tv-serie av boken, 1981

Deep Thought: The program will take me a little while to run. Not until seven and a half –
Romvesnene: What, not ‘til next week?!
DT: — million years. I said I had to think about it.Syv og en halv million år senere får de svaret: 42.

RV: 42? is that all you’ve got to show for seven and a half million years of work?
DT: You never actually have known what the question is.
RV: It was the ultimate question of life, the universe and everything!
DT: Yes– but what actually is it?
RV: Well — everything.
DT: Exactly. You have to know what the question in order to know what the answer means.

Romvesnene forhaster seg, får et ubrukelig resultat, og må bruke tid og penger på å rydde opp etter fadesen. Deep Thought klarer nemlig ikke å finne spørsmålet som gir svaret mening — det må en ennå mer avansert datamaskin til.

Det er mye å lære av tabbene Deep Thought og romvesnene gjør.

 

Bli kjent med problemet

Deep Thought gjør en stor feil: han tar på seg å svare på et spørsmål, selv om han vet at spørsmålet ikke er stilt. Han sier heller ikke fra underveis i arbeidet.

Mange designere gjør den samme feilen som Deep Thought. En dyktig designer, derimot, starter ikke jobben før de riktige spørsmålene er stilt. Hva handler oppgaven egentlig om? En god kunde hjelper til med å finne den egentlige oppgaven. Skal du ha et nytt nettsted, vit hvem brukerne av nettstedet er, og hva de bruker det til. Skal du redesigne en logo, finn ut hva den skal fortelle.

 

Ting fortjener tid

Romvesnene har urealistiske forventninger til hvor lang tid det tar å finne svaret. De ser for seg noen dagers arbeid. Arbeidet tar millioner av år.

Et designprosjekt tar, om ikke millioner av år, ofte lenger tid enn både kunde og designer skulle ønske. Workshops, research,testing, tankearbeid, diskusjoner — alt tar tid. Men uten dette arbeidet er det nesten umulig å finne frem til en løsning som gjør jobben.

 

Gjør jobben i riktig rekkefølge

Romvesnene blir overrasket over at de får et ubrukelig svar, selv om de ikke har stilt et skikkelig spørsmål.

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 satte Stortinget fart i arbeidet med Nødnettet. Nødnettet skal bli sambandsnett der alle nødetatene kan snakke sammen.

nødnett
Aftenposten 30.08.2012

 

Stortinget startet med løsningen — teknologien som skulle brukes. Så startet arbeidet med å bygge nødnettet. Etter hvert som nødetatene begynte å bruke det, kom klagene.

  • Nødnettet virker ikke innendørs.
  • Nødnettet fungerer ikke i tunneller (som det er mange av i Norge).
  • Nødnettet kan knapt brukes til å overføre data, som for eksempel bilder.

 

Moral

Å finne løsningen før du vet hva oppgaven egentlig er, betyr trøbbel. Spør og grav. Bli kjent med begrensningene. Er ikke spørsmålet godt nok, still et nytt. Det virker unødvendig når du gjør det. Men når du er ferdig med prosjektet, kommer du til å være glad for alt trøbbelet du sparte deg selv for.